Klachtenprocedure

Hoe kun je een klacht indienen?

Klachten- en geschillenprocedure

Uw pensioenregeling wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop dit gebeurt of over de wijze waarop u bent behandeld. Neem dan contact met ons op om uw klacht aan ons door te geven. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen:

  • als u deelnemer bent aan de pensioenregeling van het pensioenfonds, of;
  • als u in het verleden pensioen hebt opgebouwd bij het pensioenfonds, uit dienst bent bij Sportfondsen en als dit pensioen nog niet is ingegaan, of;
  • als u een pensioen van het pensioenfonds ontvangt, of;
  • als u geen pensioen van het pensioenfonds ontvangt of gaat ontvangen, maar daar wel recht op denkt te hebben.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u van mening bent dat het pensioenfonds u op onjuiste wijze heeft behandeld of als u ontevreden bent over de dienstverlening van het pensioenfonds. Bijvoorbeeld als u vindt dat u onvriendelijk te woord bent gestaan of u niet bent teruggebeld terwijl dat met u was afgesproken.

Maar ook als u het niet eens bent met de manier waarop het pensioenfonds het pensioenreglement toepast. Bijvoorbeeld omdat uw pensioen naar uw mening onjuist is berekend of u vindt dat een aanvraag ten onrechte is afgewezen.

U kunt géén klacht indienen als uw klacht al eerder is behandeld door het pensioenfonds, de rechter of de geschilleninstantie.

Waar kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de uitvoeringsorganisatie of de pensioenmanager van het pensioenfonds:

Uitvoeringsorganisatie
- e-mail of telefoon
APPEL Pensioenuitvoering B.V.
pfsportfondsen@appelpensioen.nl
085-2104098
- postadres
Stichting Sportfondsen Pensioenfonds
Postbus 30396
1303 AJ ALMERE

Pensioenmanager
- e-mail of telefoon
Bert Pol
pensioen@sportfondsen.nl
06-83496455
- postadres
Stichting Sportfondsen Pensioenfonds
T.a.v. het bestuur
Paasheuvelweg 3
1105 BE AMSTERDAM Z.O.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Het pensioenfonds heeft een procedure om uw klacht te behandelen. Deze procedure kent de volgende stappen:
1. Uw klacht
U dient uw klacht in zoals hiervoor is beschreven.
2. In behandeling
Na ontvangst van uw klacht probeert de uitvoeringsorganisatie uw klacht binnen 5 werkdagen samen met u op te lossen.
Lukt dit niet, dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging waarin de verwachte afhandelingstermijn is opgenomen.
3. Aanvullende informatie
Soms is meer informatie van u nodig om de klacht goed te kunnen behandelen. Dit zal aan u dan schriftelijk worden gevraagd. Mocht dit leiden tot een latere verwachte afhandelingstermijn, dan zult u hierover worden geïnformeerd.
4. Reactie fonds
Het pensioenfonds geeft u een reactie op uw klacht. Is dit voor u naar tevredenheid, dan is uw klacht afgehandeld.

En als u het niet eens bent met de uitspraak over uw klacht?

Als u het niet eens bent met de gehele of gedeeltelijke afwijzing van uw klacht door het bestuur over de uitvoering van het reglement of als uw klacht over de uitvoering van het reglement na 12 weken nog niet is afgehandeld, dan is er sprake van een geschil. U kunt het geschil indienen bij de geschilleninstantie of de burgerlijke rechter.

Geschilleninstantie

Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP)
Contactformulier op www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl
085-0492030
Varrolaan 126
3584 BW UTRECHT

Het pensioenfonds volgt een bindend advies van de geschilleninstantie op. Bij een niet-bindend advies kan het bestuur ernstige bezwaren hebben tegen dit advies en kan dan besluiten het advies niet op te volgen. In dat geval krijgt u daarover binnen zes weken na ontvangst van het advies van de geschilleninstantie een schriftelijke motivatie van het bestuur.

Burgerlijke rechter

Als u het niet eens bent met de uitspraak van het bestuur over uw klacht, kunt u zich ook wenden tot de burgerlijke rechter.
Zijn er kosten verbonden aan de procedure?
U betaalt niets voor het indienen van een klacht. Als u zelf een advocaat of een juridisch adviseur inschakelt, dan zijn die kosten voor uw eigen rekening.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.