Dekkingsgraad

De dekkingsgraad per eind oktober 2021 is 126,8%

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden. Het bestuur bepaalt het beleid van ons fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad.
De dekkingsgraad per eind oktober 2021 is 126,8 % en de beleidsdekkingsgraad bedraagt 124,7 %.

Grafiek Dekkingsgraad