Pensioenstelsel

Wat is pensioen?

Het Nederlandse Pensioenstelsel

“Pensioen is samen met de AOW uw inkomen voor de periode na uw pensionering. Daarnaast is pensioen ook inkomen voor uw partner en kinderen wanneer u overlijdt. U bouwt pensioen op in de pensioenregeling die uw werkgever voor u geregeld heeft. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds.

Hoe wordt uw pensioen opgebouwd?

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:

Het totale inkomen dat u straks ontvangt, bestaat tenminste uit de AOW en een uitkering uit hoofde van de pensioenregeling van de werkgever(s). Daarnaast hebt u mogelijk zelf een aanvulling op uw pensioen geregeld.

Sociale zekerheidsregelingen

De eerste pijler wordt geregeld door de overheid. Dit is een basisvoorziening bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De basisvoorziening bij pensionering is geregeld in de Algemene Ouderdomswet, de AOW. Iedereen die in Nederland woont en de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, krijgt AOW van de overheid. AOW-uitkeringen worden gefinancierd uit AOW premies, maar ook uit algemene middelen. De AOW-leeftijd wordt sinds 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd.

Actuele informatie hierover vindt u op de website www.rijksoverheid.nl (onderwerp: Algemene ouderdomswet). Houd er rekening mee dat dit onderwerp de komende jaren op de politieke agenda blijft staan en dat wijzigingen niet ondenkbaar zijn.

(Bedrijfs)pensioenregeling

De tweede pijler bevat het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever met de bedrijfspensioenregeling. De premie voor deze pensioenregeling wordt door uw werkgever en door uzelf betaald. Het deel dat u zelf betaalt, wordt elke maand automatisch op uw salaris ingehouden. De hoogte van dit pensioen hangt af van de getroffen regeling. De pensioenregeling is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en bevat vaak ook een nabestaandenvoorziening. Eén keer per jaar ontvangt u van de verzekeraar een pensioenopgave (UPO: Uniform Pensioen- overzicht). Hierin staat hoeveel pensioen u tot het eind van het vorige kalenderjaar hebt opgebouwd.

Individuele voorzieningen

​De derde pijler wordt gevormd door de (financiële) zaken die u zelf regelt. U kunt bijvoorbeeld een deel van uw salaris opzij leggen en op een spaarrekening zetten, beleggen of gebruiken voor een lijfrentepolis. Tegen de tijd dat u met pensioen gaat, kunt u het opgebouwde bedrag gebruiken als aanvulling op uw AOW en uw bedrijfspensioen.

De overheid vindt het belangrijk dat mensen geld opzij leggen voor later. Via belastingmaatregelen maakt ze het vaak (fiscaal) aantrekkelijk om dit te doen. Voorbeelden hiervan zijn een lijfrentepolis of een bankspaarregeling.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.