Ouderdomspensioen

Hoeveel bedraagt uw Ouderdomspensioen

Uw pensioen hangt af van het aantal jaren dat u in dienst bent en het salarisverloop in deze periode. Elk jaar bouwt u een stukje ouderdomspensioen op. Dit stukje is een percentage van uw "pensioengrondslag" (het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt). Uw pensioengrondslag is uw jaarsalaris verminderd met een bedrag, dat in vaktaal franchise heet. De franchise is het deel van uw salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit is wettelijk zo geregeld omdat u bij uw pensionering ook een basisuitkering krijgt in de vorm van AOW. Op deze manier wordt er bij de bepaling van uw pensioen rekening gehouden met de AOW die u al opbouwt.

Volgens de Sportfondsen pensioenregeling bouwt u met de middelloonregeling momenteel elk jaar een percentage van uw pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. Vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd wordt uw ouderdomspensioen levenslang uitgekeerd.

Hoeveel bedraagt uw partnerpensioen en wezenpensioen?
Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen waarop bij deelneming tot de pensioendatum aanspraak zou worden gemaakt. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. U bouwt deze pensioenen niet op. De dekking vervalt als u uit dienst gaat. Klik hier voor meer informatie over partnerpensioen en wezenpensioen

Hoeveel betaalt u zelf?
Voor de pensioenregeling betaalt u samen met uw werkgever de premie. De hoogte van uw premiebijdrage is 11,5% van uw pensioengrondslag. Uw bijdrage aan de premie voor de pensioenregeling wordt maandelijks ingehouden op uw bruto salaris.

Partnerpensioen en wezenpensioen
Uw pensioenregeling bevat een levenslang partnerpensioen en een wezenpensioen. Deze pensioenen zijn inkomen voor uw partner en/of kinderen na uw overlijden. Deze pensioenen bouwt u niet op. Bij beëindiging van het dienstverband vervallen in principe aanspraken op het partnerpensioen en het wezenpensioen. Dit noemen we risicodekking.

Was u al vóór 2010 deelnemer?
Was u al voor 2010 deelnemer aan de pensioenregeling van Sportfondsen? Dan is het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot 2010 in de vorige pensioenregeling heeft opgebouwd premievrij gemaakt. Dit wil zeggen dat u geen premie meer betaalt voor verdere opbouw van dit pensioen, maar dat de opgebouwde rechten wel van kracht blijven. Op deze opgebouwde pensioenen is de toeslagverlening (klik hier voor meer informatie over Toeslagen en keuzemogelijkheden) van toepassing. Vanaf 2010 bouwt u niet verder partnerpensioen en wezenpensioen op, maar is deze dekking voor iedereen verzekerd op risicobasis.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.