Over Sportfondsen Pensioen

Over Sportfondsen Pensioen

Wat doet Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Stichting Sportfondsen Pensioenfonds regelt de pensioenen voor de (oud-)medewerkers van Sportfondsen accommodaties en hun nabestaanden. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit die de werkgever, veelal een aangesloten accommodatie, aanbiedt als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting. De stichting heeft een eigen bestuur, dat zelfstandig de koers bepaalt. Tevens is er bij Sportfondsen Nederland een pensioenmanager in dienst.

Voor de opbouw van de pensioenen van Sportfondsen-medewerkers leggen werkgever en werknemers maandelijks premies in.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft de coördinerende taken van het vermogensbeheer uitbesteed aan AEGON Investment Management, dat de dagelijkse regie over de uitvoering – conform de afspraken – van het beleggingsbeleid heeft. Het maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid van het Sportfondsen Pensioenfonds wordt gewaarborgd door de standaarden die AEGON dienaangaande heeft ontwikkeld.

Pensioenadministratie

Het bestuur heeft de pensioenadministratie van het pensioenfonds uitbesteed aan Appel Pensioenuitvoering. Uiteraard houdt het pensioenfonds daarbij continu zicht op wat er speelt. Er is contractueel vastgelegd wat de kwaliteit van de dienstverlening moet zijn op de verschillende onderdelen van de pensioenadministratie. Over de geleverde dienstverlening legt Appel Pensioenuitvoering regelmatig verantwoording af aan het pensioenfondsbestuur.

Appel Pensioenuitvoering is bij de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid daarnaast gehouden aan wet- en regelgeving, de statuten van het pensioenfonds, het huishoudelijk reglement, de pensioenreglementen en een Service Level Agreement. Persoonsgegevens worden door Appel Pensioenuitvoering vertrouwelijk behandeld.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.