In ons land is wettelijk geregeld dat een pensioenfonds maatregelen moet nemen die 'goed pensioenfondsbestuur' waarborgen. Doel hiervan is dat pensioenfondsen efficiënt functioneren en de belangen van de deelnemers goed kunnen behartigen. Het bestuur streeft ernaar alle deelnemers goed te informeren over de verantwoordelijkheden van het pensioenfonds en het gevoerde beleid. Daarnaast wil het pensioenfonds een grote mate van bewustzijn realiseren bij deelnemers rond hun pensioen. Dat betekent dat het pensioenfonds helderheid verschaft over het pensioen dat je opbouwt, over je eigen verantwoordelijkheden om je pensioen goed te regelen en over eventuele onzekerheden en risico’s die rond het eigen pensioen kunnen bestaan.

Beleggingsbeleid

Door het pensioenfonds is een garantiecontract met AEGON afgesloten. Dit betekent dat de uitkeringen door Aegon gegarandeerd zijn.  Dit garantiecontract is per 31 december 2014 afgelopen en niet verlengd. Alle tot en met 2014 opgebouwde aanspraken blijven wel door Aegon gegarandeerd. Vanaf 2015 beheert het pensioenfonds de opgebouwde aanspraken zelf, zonder dat de uitkeringen door een verzekeraar gegarandeerd worden. Bij tegenslagen is het dan mogelijk dat de pensioenen gekort moeten worden.

Beleggingsrendement is nodig om toeslagen te kunnen toekennen op opgebouwde en ingegane pensioenen.

Om dat rendement te behalen, beleggen pensioenfondsen hun vermogen. Het vermogen wordt wereldwijd gespreid belegd met als doel binnen gekozen risicogrenzen een maximaal rendement te behalen. Het beleggingsbeleid wordt periodiek vastgesteld en geeft aan hoe het vermogen over diverse beleggingscategorieën moet worden verdeeld.

Toeslag- of indexatiebeleid

Prijzen en lonen stijgen in de loop der jaren. Daarom wil de SSP ook de opgebouwde en ingegane pensioenen jaarlijks laten stijgen. Dit kan door het verlenen van een zogeheten 'toeslag', vroeger vaak 'indexatie' genoemd. Toeslagverlening is belangrijk om de koopkracht van het pensioen op peil te houden. Dat geldt voor ingegane pensioenen maar net zo goed voor het pensioen in de opbouwfase. Helaas kan dit lang niet altijd plaatsvinden: het verlenen van een toeslag is voorwaardelijk.

Een toeslag kan alleen worden verleend als de financiële situatie van het pensioenfonds toereikend is. Er is dan ook geen recht op toeslagverlening en er wordt geen premie voor betaald. Het bestuur beslist jaarlijks of – en zo ja, in hoeverre – toeslagen kunnen worden verleend.

Communicatiebeleid

In lijn met de principes van goed pensioenfondsbestuur heeft het bestuur een communicatieplan opgesteld. Het pensioenfonds wil de betrokkenheid van werknemers bij hun pensioen vergroten. Het streeft er daarbij naar dat medewerkers beseffen zelf verantwoordelijk te zijn voor de beoordeling van hun pensioensituatie. Om dat mogelijk te maken, voert het pensioenfonds een communicatiebeleid waarbij werknemers vanuit het pensioenfonds worden gefaciliteerd met goede communicatie. Zodat ze weten hoe hun pensioen is geregeld, wat ze rond veranderingen moeten doen, wat ze kunnen doen om hun pensioensituatie aan te passen en waar welke informatie te vinden is.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.