Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen.jpg

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat pensioen krijgt u als u 68 jaar wordt.

partner_en_wezenpensioen_op_risicobasis.jpg

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij een aangesloten werkgever werkt.

arbeidsongeschiktheidspensioen (1).jpg

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

reglement.jpg

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk in het pensioenreglement dat u hier kunt downloaden: pagina belangrijke documenten.

Memo Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR

Hier vind u het memo SFDR waarin u kunt lezen wat de visie het bestuur is mbt maatschappelijk verantwoord beleggen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen.jpg

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers.jpg

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over
de AOW.
B. Pensioen bij Stichting Sportfondsen Pensioenfonds. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

middelloon.jpg

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

opbouw.jpg

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij Stichting Sportfondsen Pensioenfonds betaalt u de helft van de premie en uw werkgever de andere helft. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

premieverdeling_beide.jpg

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij Stichting Sportfondsen Pensioenfonds betaalt u de helft van de premie en uw werkgever de andere helft. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht (baan veranderen).jpg

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

pensioenvergelijker.jpg

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Vul dan de pensioenvergelijker in. De gegevens van de pensioenregeling van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds hebben wij al voor u ingevuld.

ruilen_ouderdoms_partner.jpg

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u uit dienst gaat of op het moment dat u met pensioen gaat.

ruilen_partner_ouderdom.jpg

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor u zelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

vervroegen_uitstellen.jpg

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u tenminste 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

hoog_laag_laag_hoog.jpg

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Die keuze kunt u maken op het moment dat u met pensioen gaat.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico.jpg

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Stichting Sportfondsen Pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Stichting Sportfondsen Pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

waardevast.jpg

Stichting Sportfondsen Pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van het Pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo aangepast:

Toeslag tot en met 2023

* Over de opbouw vanaf 2015
** Over de opbouw tot en met 2014

tekort.jpg

Als we een tekort hebben nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

kosten.jpg

Stichting Sportfondsen Pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht (baan veranderen).jpg

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

arbeidsongeschiktheidspensioen (1).jpg

Als u arbeidsongeschikt wordt.

samenwonen_trouwen.jpg

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

scheiden.jpg

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

werkloos.jpg

Als u werkloos wordt.

keuze.jpg

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf’?

mijnpensioenoverzicht.jpg

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

buitenland.jpg

Als u verhuist naar het buitenland.

vragen.jpg

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Bel met onze pensioenuitvoerder, Appel pensioenuitvoering, telefoon 085 210 40 98 of stuur een email naar pfsportfondsen@appelpensioen.nl.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.