Veel gestelde vragen

Algemeen - Veel gestelde vragen

Het pensioen start, conform het pensioenreglement, op de eerste dag van de maand dat iemand 68 wordt. De AOW ingangsdatum is afhankelijk van uw geboortedatum. Check hier de startleeftijd van uw AOW-uitkering.

Pensioen kunt u opgebouwd hebben bij SSP. Dit kan echter ook hebben plaatsgevonden bij het pensioenfonds voor Horeca & Catering, SPR (St. Pensioenfonds Recreatie) of het ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs). Wellicht is er geen pensioen opgebouwd omdat in het verleden de toetredingsleeftijd hoger was.  Om eventuele (vergeten) pensioen te achterhalen, verwijzen wij u naar Mijn pensioenoverzicht.

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering, is vanaf 2013 geleidelijk omhoog gegaan. De AOW-leeftijd stijgt naar 66 jaar in 2018 en 67 in 2024. Daarna zal de AOW-leeftijd op basis van de stijging in de levensverwachting worden aangepast

Mensen worden steeds ouder. Het aantal gepensioneerden neemt flink toe, terwijl de beroepsbevolking afneemt. Om de kosten te kunnen dragen, wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd.

Er moet langer worden doorgewerkt. In de tabel op de site www.rijksoverheid.nl staat hoeveel de AOW-leeftijd omhoog gaat de komende jaren.

Voor 2024 en latere jaren wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar van tevoren vastgesteld. Vanaf dan wordt die gekoppeld aan de levensverwachting.

Ja, dat kan. Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. U kunt een verzoek tot waardeoverdracht indienen via dir formulier SSP Aanvraagformulier Waardeoverdracht. U ontvangt eerst een offerte. Het is niet verplicht.

Ja, dat kan. Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. U dient hiervoor een verzoek in bij uw nieuwe pensioenfonds. Van hen ontvangt u een offerte. Als u daarmee akkoord gaat, maken wij uw tegoed over naar het nieuwe pensioenfonds. Gaat u niet akkoord? Dan blijft uw pensioen gewoon bij ons staan.

Wij hebben verschillende artikelen over jongeren en pensioen verzameld, die u hier kunt downloaden.

Na beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens uw relatie is opgebouwd. U kunt ons binnen twee jaar na de scheiding vragen om dit te verwerken in de pensioenadministratie. Dit heet verevening. Uw ex-partner kan het eigen deel van de pensioenaanspraken omzetten in een eigen pensioen. Dit heet conversie. Na conversie heeft u wat betreft uw pensioen niets meer met uw ex-partner te maken. Hiervoor hebt u wel toestemming van het pensioenfonds nodig.

Ik ben gescheiden en mijn ex-partner en ik willen een andere verdeling van het pensioen of helemaal afzien van verevening. Kan dat?
Ja, dat kan. U moet dit dan in het echtscheidingsconvenant vastleggen en het pensioenfonds hiervan een kopie sturen.

Ik ben hertrouwd. Wat betekent dit voor het partnerpensioen van mijn ex-partner en mijn nieuwe partner?
Na uw overlijden moeten uw ex-partner en uw nieuwe partner het partnerpensioen samen delen. Uw ex-partner krijgt alleen een gedeelte van het pensioen dat is opgebouwd tot de scheidingdatum. Dit noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. 

Nee, dat is niet nodig. Het pensioenfonds wordt automatisch via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van uw verhuizing op de hoogte gesteld. Verhuist u naar het buitenland? Geef dan wel uw verhuizing door.

De premie vindt u in Pensioen 1-2-3 op deze website. In 2024 is het 23 % van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het jaarsalaris min de franchise.  De werkgever en de werknemer betalen ieder de helft van de premie.

Uw opbouwpercentage vindt u in Pensioen 1-2-3 op deze website. In 2024 is het 1,787 % van de pensioengrondslag.

Kijk op de website op de pensioenkalender:

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.