Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen.jpg

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68e jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,787% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 30.000 per jaar. De franchise is € 17.007. U bouwt in dat jaar 1,787% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 12.993. Dat is € 232 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

partner_en_wezenpensioen_op_risicobasis.jpg

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij een aangesloten werkgever werkt en daardoor deelneemt bij de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt als u overlijdt aan uw partner uitbetaald zolang uw partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot het kind 18 jaar wordt. Als uw kind studeert wordt het wezenpensioen tot 27 jaar uitbetaald. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds. U kunt het pensioenreglement kunt u hier downloaden. Het pensioenreglement kunt u ook opvragen bij Appel Pensioenuitvoering. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen partnerpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij een aangesloten werkgever.

U kunt wél op uw pensioendatum , of wanneer u eerder de aansloten werkgever verlaat, een deel van uw  ouderdomspensioen laten omzetten naar een partnerpensioen en wezenpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner  en kinderen krijgen dan een pensioen uitbetaald van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds als u overlijdt.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

arbeidsongeschiktheidspensioen (1).jpg

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement.

reglement.jpg

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk in het pensioenreglement dat u hier kunt downloaden: pagina belangrijke documenten.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen.jpg

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt
wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers.jpg

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

middelloon.jpg

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. De Stichting Sportfondsen Pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,787% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

premieverdeling_beide.jpg

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,787% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 30.000 per jaar. De franchise is € 17.007. U bouwt in dat jaar 1,787% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 12.993. Dat is € 232 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

premieverdeling_beide.jpg

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. U betaalt de helft van de premie  en uw werkgever de ander helft. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. De premie die u betaalt is 11,5% van uw pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht (baan veranderen).jpg

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds en wordt het vanaf uw 68e aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

pensioenvergelijker.jpg

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Vul dan SSP Pensioen pensioenvergelijker in. De gegevens van de pensioenregeling van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds hebben wij al voor u ingevuld.

ruilen_ouderdoms_partner.jpg

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen

Als u met pensioen gaat of eerder de aangesloten werkgever verlaat, en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds als u komt te overlijden.

Let op: als u deze keuze bij pensioeningang maakt, dan is dit een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

ruilen_partner_ouderdom.jpg

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Na uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen kan er ook een opgebouwd partnerpensioen zijn. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen bij pensioeningang weer wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden op deze pagina.

vervroegen_uitstellen.jpg

Pensioen vervroegen of uitstellen

In plaats van met pensioen te gaan op uw 68e kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 68e. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

hoog_laag_laag_hoog.jpg

Beginnen met een hoger pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico.jpg

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Stichting Sportfondsen Pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Stichting Sportfondsen Pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

waardevast.jpg

Stichting Sportfondsen Pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van het Pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo aangepast:

Toeslag tot en met 2023

* Over de opbouw vanaf 2015
** Over de opbouw tot en met 2014

tekort.jpg

Als we een tekort hebben nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

kosten.jpg

De Stichting Sportfondsen Pensioenfonds maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. De jaarverslagen kunt u hier downloaden.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht (baan veranderen).jpg

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds en wordt het vanaf uw 68e aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

arbeidsongeschiktheidspensioen (1).jpg

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?

Als u tijdens uw dienstverband ziek bent geworden en door het UWV arbeidsongeschikt wordt verklaard, is het onder voorwaarden mogelijk dat de opbouw van uw pensioen doorgaat.

Let op: U moet dit zelf doorgeven aan Stichting Sportfondsen Pensioenfonds.

Heeft u vragen? Bent u arbeidsongeschikt geworden?
Neem dan contact met ons op.

Stichting Sportfondsen Pensioenfonds is als volgt bereikbaar:
Appel pensioenuitvoering
Telefoon: 085-2104098
Email: pfsportfondsen@appelpensioen.nl

samenwonen_trouwen.jpg

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie hierover leest u op deze website.

Als u met pensioen gaat of eerder de aangesloten werkgever verlaat en er is te weinig partner- en/of wezen-pensioen dan kunt u, een deel van, uw ouderdomspensioen ruilen voor partner- en wezen-pensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Uw partner en kinderen krijgen een hoger pensioen van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds als u komt te overlijden.

scheiden.jpg

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds wel informeren. Kijk voor meer informatie op deze website.

werkloos.jpg

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

mijnpensioenoverzicht

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

buitenland.jpg

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds daarover informeren.

vragen.jpg

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Bel met onze pensioenuitvoerder, Appel pensioenuitvoering, telefoon 085 210 40 98 of stuur een email naar pfsportfondsen@appelpensioen.nl.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.