De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in statuten. Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden behoren het vaststellen van het pensioenreglement, het beleggingsbeleid en het communicatiebeleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van het beleid én voor de uitvoering ervan. Het bestuur is ook verantwoordelijk indien de uitvoering van het beleid op onderdelen is ondergebracht bij derde partijen (zoals de pensioen-administratie en het vermogensbeheer).

Het pensioenfondsbestuur bestaat uit een algemeen bestuur van zes leden. Drie bestuursleden, de werkgeversleden, worden benoemd door Sportfondsen Nederland. Twee werknemersleden van het bestuur worden benoemd door de Kernvergadering. Daarnaast heeft er een gepensioneerde zitting in het bestuur, die door de pensioengerechtigden wordt aangewezen. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn werkgeversbestuursleden. De dagelijkse leiding is  gedelegeerd aan twee bestuursleden en de pensioenmanager.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt structureel verantwoording af over het gevoerde beleid. Dat gebeurt onder meer via het jaarverslag en via het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur en het door het bestuur gevoerde beleid. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden, benoemd door het algemeen bestuur: 2 namens de deelnemers (voorgedragen door de Kernvergadering), 1 namens de pensioengerechtigden (voorgedragen door de pensioengerechtigden in de Kernvergadering) en 1 namens de werkgever (voorgedragen door Sportfondsen Nederland).

Kernvergadering

Waar bij de meeste pensioenfondsen voor medezeggenschap een Deelnemersraad in het leven is geroepen, kent Sportfondsen de Kernvergadering. De Kernvergadering bestaat uit deelnemers van de aangesloten accommodaties en pensioengerechtigden en komt minstens één keer per jaar bijeen. Onderwerpen die instemming of goedkeuring behoeven, bijvoorbeeld reglementswijzigingen, staan dan op de agenda.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.