Uw pensioenregeling bevat een regeling voor de verhoging van uw pensioen. Met diverse keuzemogelijkheden kunt u uw pensioen bovendien aanpassen aan uw wensen en persoonlijke situatie.

Toeslagverlening
Toeslagverlening is het verhogen van uw pensioen om te voorkomen dat uw opgebouwde pensioen minder waard wordt door inflatie (prijsstijgingen).

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met maximaal de stijging van de prijsindex.

Uw pensioenfonds betaalt de verhoging van uw pensioen uit beleggingsrendement. Een verhoging is alleen mogelijk als het pensioenfonds beschikt over voldoende middelen. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging.

Hieronder de toeslagverlening vanaf 2014.

Grafiek toeslagverlening