Regeling

Uw pensioenregeling is een middelloonregeling

Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris in dat jaar. U ontvangt dus een ouderdomspensioen dat de som is van uw jaarlijks opgebouwde pensioenaanspraken.

Volgens het pensioenreglement heeft u aanspraak op het volgende pensioen: een ouderdomspensioen voor u wanneer u met pensioen gaat.

Tijdens uw deelnemerschap zijn ook de volgende pensioenen verzekerd:

  • een partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt
  • een wezenpensioen voor uw kind(eren) als u overlijdt.

Bent u onder de 21 jaar? In dat geval bouwt u nog geen ouderdomspensioen op. Bovendien ontvangt uw partner geen partnerpensioen en uw kind(eren) geen wezenpensioen als u overlijdt.