Vermogensbeheer

AEGON Investment Management

Het bestuur van het pensioenfonds heeft de coördinerende taken van het vermogensbeheer uitbesteed aan AEGON Investment Management, dat de dagelijkse regie over de uitvoering – conform de afspraken – van het beleggingsbeleid heeft. Het maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid van het Sportfondsen Pensioenfonds wordt gewaarborgd door de standaarden die AEGON dienaangaande heeft ontwikkeld.