Wezenpensioen

Het wezenpensioen is inkomen voor uw kinderen na u

Wie ontvangen het wezenpensioen?
Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Er zijn hierop twee uitzonderingen:

Studerende kinderen die nog geen 27 jaar zijn.
Gehandicapte kinderen die nog geen 27 jaar zijn.

Een kind is gehandicapt wanneer het als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om ten minste 55% te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen kunnen verdienen.

Hoogte wezenpensioen
Het wezenpensioen bedraagt 14% van uw ouderdomspensioen. Er wordt bij de berekening van het wezenpensioen uitgegaan van de diensttijd die u gehaald zou hebben als u tot uw pensioendatum in dienst was gebleven. Het wezenpensioen wordt verdubbeld voor een kind waarvan beide ouders zijn overleden. Als u met pensioen gaat of eerder de aangesloten werkgever verlaat en er is geen of te weinig wezenpensioen, dan kunt u, een deel van, uw ouderdomspensioen ruilen voor partner- en wezenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen maar uw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds als u komt te overlijden.

Uitkering wezenpensioen
Het wezenpensioen komt tot uitkering als u overlijdt voor de pensioendatum tijdens uw dienstverband. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag dat het kind recht heeft op wezenpensioen of tot de dag waarop het kind voordien overlijdt.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.