Nieuws

Indexatie besluit 2023

Geld

Toeslagbesluit 2023.

Het pensioenfonds heeft een voorwaardelijk toeslagbeleid. Het pensioenfonds probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met maximaal de procentuele stijging van de prijsindex. Het bestuur beslist aan de hand van de beleidsdekkingsgraad en de vraag of de aanpassing ook in de toekomst mogelijk is in hoeverre de pensioenaanspraken worden aangepast.

We kunnen jouw pensioen de komende jaren waarschijnlijk verhogen. De afgelopen jaren is jouw pensioen niet verlaagd. Wij verwachten dat we jouw pensioen de komende jaren niet hoeven te verlagen.

Het bestuur heeft onlangs besloten om de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen vanaf 1 januari 2023 met 9% te verhogen. Daarmee wordt de stijging van de prijzen gedeeltelijk gecompenseerd. Bij dit besluit heeft het bestuur rekening gehouden met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig gewogen.

De pensioengerechtigden ontvangen de verhoging met terugwerkende kracht bij de uitkering in juni.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.