Nieuws

Kernvergadering 2021

Header 3.jpg

Let op: De kernvergadering 2021 is alleen online te volgen!

Op vrijdag 26 november vindt de kernvergadering plaats. Door de oplopende coronacijfers hebben wij besloten dat de kernvergadering dit jaar alleen online te volgen is in Maarsen. We beginnen om 10:30 uur en eindigen om 12:00 uur. Als je wilt deelnemen aan de kernvergadering kun je een mail sturen naar: h.devries@sportfondsen.nl.

Als je iemand wilt machtigen om te stemmen als je zelf niet aanwezig kunt zijn kun je een machtigingsformulier opvragen bij de pensioenmanager: h.devries@sportfondsen.nl. Er wordt gestemd over: wijzigingen in de statuten en reglementen en de kandidaatstelling voor de vacante posities in het verantwoordingsorgaan en het bestuur. Alleen de online aanwezigen kunnen stemmen.

De voorlopige agenda is:

  1. Opening, benoeming voorzitter en secretaris
  2. Verslag kernvergadering 2019
  3. Financiële situatie - Toeslagverlening per 1-1-2021
  4. Ontwikkelingen 2021 - Haalbaarheidstoets 2021
  5. Toekomstverwachting - Toeslagverlening per 1-1-2022 - Nieuw Pensioenstelsel
  6. ESG beleid
  7. Wijzigingen statuten en reglementen
  8. Verkiezingen van leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Voor het verantwoordingsorgaan zijn de functies voor afgevaardigde voor de gepensioneerden en voor de werknemers vacant. Voor het bestuur is de functie bestuurslid namens de gepensioneerden met als aandachtsgebied beleggingen vacant.

Als je belangstelling hebt voor één van deze functie kun je dat laten weten door een mail te sturen naar: h.devries@sportfondsen.nl.

De volgende kandidaten hebben zich aangemeld:

Piet Reedijk: Video Piet Reedijk

Marian van der Berg: Video Marian van der Berg

Robert Stoop: Video Robert Stoop

Door op de link te klikken kun je de video's van de kandidaten bekijken.