Financiële status

Financiële situatie

Sinds 2008 staat de financiële situatie van de meeste pensioenfondsen in ons land onder druk. Dat komt in de eerste plaats doordat het al langere tijd onrustig is op de financiële markten. Na de kredietcrisis en de daaropvolgende economische recessie, volgde begin 2011 de schuldencrisis. De gevolgen: gekelderde beurskoersen en een lage rente. Beide hebben nadelige gevolgen voor de financiële positie van het pensioenfonds. SSP heeft daar relatief weinig last van gehad door het garantiecontract dat tot en met 2014 was afgesloten met AEGON.

Levensverwachting

In 2010 zijn cijfers gepubliceerd over de snel gestegen levensverwachting van Nederlanders. Dat beïnvloedt de financiële positie van het pensioenfonds sterk. Pensioenen moeten gemiddeld genomen dan langer worden uitgekeerd. Dit komt op de balans van het pensioenfonds tot uitdrukking in hogere financiële verplichtingen voor toekomstige pensioenbetalingen.

In 2012 is de stijging van de levensverwachting opnieuw berekend: de levensverwachting stijgt nog sneller dan verwacht op basis van de cijfers uit 2010. Uiteraard heeft dit een verdere verslechtering van het financiële plaatje tot gevolg.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.